Brokování zámkové dlažby

Brokování zámkové dlažby, pískování zámkové dlažby, otryskání zámkové dlažby, brokování betonové dlažby, brokování kamenné dlažby, otryskání přírodní dlažby, odstranění starých nátěrů dlažby, odstranění stavebních nečistot, odstranění lepidel a stavebních hmot i a další rozsah služeb je naše firma Facility Cleaning Servis®  připravena zajistit dle Vašeho přání a požadovaného rozsahu služeb dle našich interních směrnic ISIS System® a odborné licence a certifikace společnosti IICRC.

Brokování zámkové dlažby

Facility Cleaning Servis® zajišťuje poradenský servis a realizaci zakázek v rámci hlavního města Prahy, České republiky a Slovenské republiky. Přesná cenová kalkulace včetně dopravného je vždy řešena individuálně. V případě Vašeho zájmu o naše služby ve Vašem regionu je zapotřebí nás kontaktovat poptávkou, telefonicky nebo emailem.

Brokování zámkové dlažby

je patentní odborně prováděcí systém a norma pro inspekci, znalectví, čištění, renovaci a ochranu fasádních, minerálních, keramických a kamenných povrchů. ISIS System®  je ochrannou obchodní a řemeslnou patentní prováděcí technologií a slovo ISIS je složeninou anglického významu několika počátečních slov – Inteligent – Surface – Inovative – System (Inteligentní povrchový inovativní systém). ISIS System®  je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

Brokování dlažby a základní informace

Brokování (otryskání) – je bezprašný proces, při kterém jsou ocelové broky vrhány pomocí metacího kola na vodorovný povrch, a tím se dosahuje požadovaného efektu. Účelem brokování horizontálních povrchů, ať již betonu, asfaltu, dlažeb je zdrsnění a otevření všech pórů stávajícího povrchu. Penetrační a napouštěcí materiály vnikají do takto upraveného povrchu rychleji a hlouběji, ve většině případů tento povrch zpevňují. Ve všech případech garantují dokonalou funkci spojovacího, přechodového nebo chemického můstku.

Brokování (otryskání) je co do kvality a rychlosti provedení a ceny nenahraditelný jinými technologiemi. U betonových povrchů , dlažeb se brokováním hlavně odstraňuje z povrchu stará již nevyhovující vrstva, nečistoty, nátěry aj.. Brokování zajišťuje také dokonalé vyčištění a otevření trhlin, spár. Významným způsobem se zvyšuje protiskluznost.

Brokováním provádíme především odstranění barvy a barevných nátěrů, pogumování a nesoudržných částí pokladu technologií tryskání (brokování) pro kvalitní přilnavost aplikovaných materiálů. Používáme tryskací soustavy s hodinovým výkonem až 300 m2 na 1 soustavu, které očišťují požadovaný povrch pomocí tryskání ocelových broků v uzavřeném okruhu stroje při zajištěném bezprašném provozu přípravy. Tryskání provádí stroje s podporou vysavače. Výsledkem je vždy perfektně očištěný, zdrsněný a vysátý povrch, na který lze aplikovat finální vrstvu materiálu s vysokou přilnavostí, a to až 1,5 N/mm2.

Brokování zámkové dlažby

Brokování dlažby a objednávka

Objednávka brokování (otryskávání) či pískování předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Nejvhodnější forma objednávky a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové poptávky či telefonické konzultace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či cenový rozpočet.  Pro vyhotovení CN je zapotřebí uvedených přehled informací:

Brokování zámkové dlažby

  1. Adresa a lokalita místa
  2. Plocha v m2 / bm / úkon / rozsah
  3. Materiál a typ  povrchu
  4. Doplňkové služby + technologické provedení
  5. Čas a preferovaný termín realizace

Osobní prohlídka prostor má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky, kdy naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se povrch nachází a domluvit se vhodném technologickém provedení, rozsahu a počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.